De aanpak van BeeBold

Een organisatie “In Control” bestaat uit een harmonieuze samenwerking tussen geoptimaliseerde processen, juiste informatievoorziening en correct werkende systemen, verwoord in ons PIT-model.

Om dit te kunnen bereiken is allereerst inzicht in de huidige situatie nodig. Door onze APK-keuring in te zetten, krijgen we daar een goed beeld van. Vervolgens kunnen we concrete procesverbeteringen inzetten, er voor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar komt voor sturing en dat de ICT-systemen op de correcte wijze gebruikt worden.

Processen
Informatievoorziening
Techniek (ICT)
PITmodel
Processen

In elke organisatie zijn er processen te verbeteren. Waar het om gaat is dat die processen aangepakt worden, waar concrete problemen mee bestaan. Is de doorlooptijd van uw orders te lang? Worden er teveel “standaard materialen” gebruikt? heeft u geen concreet inzicht in de uitstaande inkopen? Allemaal problemen waar wij concreet mee aan de slag kunnen.

Informatievoorziening

Welke informatie is van belang om het bedrijf te kunnen sturen? Elke organisatie is uniek en vergt specifieke aansturing. Of toch weer niet? Veelal zijn generieke indicatoren waarop processen gestuurd kunnen worden. Daarnaast kijken wij naar de informatie die specifiek voor dit type organisatie noodzakelijk is.

Techniek (ICT)

Een erg belangrijke tool is de ICT. Wij benoemen het bewust als een tool, omdat ICT vaak als doel wordt gezien. “Als het systeem ge├»nstalleerd is, dan zijn onze problemen voorbij.” Een vaak gehoorde opmerking, maar pertinent onjuist.

De ICT-systemen moeten op die manier worden ingezet, zodat de processen op de juiste manier ondersteund worden en dat de benodigde stuurinformatie beschikbaar komt. Wij kijken hierbij naar het gebruik van bestaande systemen, maar ook naar de selectie van nieuwe. Ook het beheer van systemen krijgt onze aandacht, zodat deze op de juiste wijze gebruikt blijven worden.

Plan een vrijblijvend gesprek.

Procesoptimalisatie
ISO certificering
Inzet ERP / EPD
Borging & Sturing
Coaching en opleidingen
Project-/Interim management
Analyse
Analyse

Om het vraagstuk zo goed en objectief te benaderen, start BeeBold altijd met een kernanalyse. Hiermee wordt de vraag in een breder perspectief van de onderneming gezet. Want de vraag kan ontstaan op een ander gebied, dat niet zo voor de hand ligt. Op deze manier kan BeeBold samen het bedrijf naar een gedegen oplossing werken.

Procesoptimalisatie

In control zijn, grip hebben op de processen is alleen mogelijk als problemen goed in kaart zijn gebracht. Van inkoop en engineering tot productie of logistiek. BeeBold helpt de onderneming om de problematiek te onderkennen en in te grijpen. BeeBold zet verschillende technieken in, waaronder QRM om heel specifiek te problemen in kaart te brengen. Daarnaast heeft BeeBold een eigen APK-keuring ontwikkeld om de samenwerking tussen processen, informatievoorziening en techniek in kaart te brengen.

Bekijk de APK keuring
ISO certificering

De ISO-normen bieden duidelijkheid over de kwaliteitseisen in de branche. Een gecertificeerd bedrijf voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitseisen, beschikt over een gekwalificeerd managementsysteem en kan deelnemen aan belangrijke aanbestedingen. Door deskundige en branche specifieke normkennis maakt BeeBold organisaties toekomstbestendig en ondersteunt bedrijven en (zorg)instellingen bij het opzetten, certificeren en up to date houden van het managementsysteem.
Bij de volgende ISO-normen kan BeeBold helpen: ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 15189 en NEN 7510.

Inzet ERP / EPD

BeeBold helpt organisaties bij de selectie en implementatie van ERP voor de MBK, LIS voor de laboratoria en EPD voor de ziekenhuizen
Voor de meeste organisaties zijn dit geen dagelijkse bezigheden en de impact van verkeerde keuzes of langslepende implementaties zijn vaak groot. BeeBold heeft jarenlange ervaring in deze trajecten en kent de valkuilen!

Daarnaast kan BeeBold ervoor zorgen dat meer uit de bestaande software gehaald kan worden. Dit doen we door de processen en de benodigde functionaliteit op elkaar af te stemmen en dit te combineren met de vaak onbekende mogelijkheden die de software biedt. Ook applicaties die al jarenlang in gebruik zijn, bieden vaak meer mogelijkheden dan die tot nu toe gebruikt worden. Wij halen de oogkleppen eraf! Nieuwe software is lang niet altijd nodig.

Borging & Sturing

Via een doelgerichte en pragmatische wijze ondersteunt BeeBold organisaties om hun doelstellingen te realiseren, processen inzichtelijk te houden en gefundeerde keuzes en besluiten te nemen. De projecten worden uitgevoerd op basis van Prince2 en Agile.

Coaching en opleidingen

Soms is een extra steun in de rug nodig. Organisaties of afdelingen kunnen moeite hebben met veranderingsprocessen of vinden het lastig om culturen los te laten. Daarom biedt BeeBold coaching-en trainingstrajecten waarbij medewerkers gemotiveerd worden om met een nieuwe realiteit om te gaan of met tradities te breken. Daarnaast biedt BeeBold op maat gemaakte opleidingen o.a. op het gebied van projectmanagement, informatiemanagement en informatiebeveiliging. Dit om het kennisniveau van de medewerkers te verhogen.

Project-/Interim management

Organisaties hebben soms tijdelijke invulling nodig van functies. Interim management kan hiervoor een juiste oplossing zijn. Aanleidingen kunnen zijn een reorganisatie, een overbrugging van invulling van een vacature of het vlot trekken van een project. Interim management moet bedrijven in staat stellen om (weer) grip te krijgen. BeeBold kan interimfuncties vervullen op bedrijfskundig, logistiek en IT gebied op managementniveau.

Facebook Linkedin
Plan een vrijblijvend gesprek.

Gratis gesprek