APK voor het gebruik van ERP-systemen

Kent u dat? U werkt al meer dan 10 jaar met hetzelfde ERP-systeem, op dezelfde manier. Maar in al die jaren is uw organisatie wel sterk veranderd, onder druk van de veeleisende klanten en de alom aanwezige concurrentie. Hierdoor kampt u met een mismatch tussen dat wat u nodig heeft om de organisatie aan te sturen en dat wat het systeem u biedt. Zonde en bovenal; onnodig.

Periodieke keuring

Of u dit kunt voorkomen? Jazeker, en hoe? Door een periodieke keuring te doen van uw processen, de informatiebehoefte ter sturing ervan en de mogelijkheden die uw ERP-systeem biedt. Kortom; een APK keuring voor het gebruik van uw systeem.

Hierbij maken wij allereerst een scan van uw bedrijfsproces. Vanaf het eerste klantcontact tot en met de verzending van de factuur. Al deze stappen nemen wij onder de loep. Hoe kunt u deze efficiënter inrichten en hoe dienen de systemen u hierbij te ondersteunen?

Daarnaast kijken wij naar de functionele mogelijkheden van het ERP-systeem en de toepasbaarheid daarvan. Ook kijken wij naar de beheeraspecten en veiligheid van data en geven aan waar ruimte is voor verbetering.

Toekomstbestendig

Waarom een periodieke keuring? Vergelijk het met de APK keuring voor auto’s: onvolkomenheden worden vroegtijdig onderkend waarna ze verholpen kunnen worden. Hierdoor kunt u langer zonder problemen blijven rijden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van systemen. Door vroegtijdig veranderingen te onderkennen, kan er bijgestuurd worden zodat uw processen op de juiste manier ondersteunt worden. Door het functioneel en technisch beheer op de juiste manier in te richten, kunt u de software jarenlang probleemloos gebruiken. Vanuit onze jarenlange ervaring in software en het beoordelen van bedrijfsprocessen, gaan wij voor uw toekomst. Pragmatisch en doelgericht.

Gratis E-book

ERP-systemen zijn in de loop der jaren geëvolueerd tot software die het totale bedrijfsproces kan ondersteunen. De integrale functionele mogelijkheden zijn sterk gegroeid, maar wij zien dat hier veelal geen gebruik van wordt gemaakt. Meestal door onwetendheid over de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Vaak wordt gedacht dat het ERP-systeem niet voldoet, met als gevolg een zoektocht naar andere oplossingen of de invulling door Excel en Word. Het resultaat? Tal van verschillende systemen en lijsten, weinig overzicht en geen efficiëntie. Ook wel genoemd: eilandjes automatisering.

Whitepaper APK standaard

Plan een vrijblijvend gesprek.

Facebook Linkedin
Plan een vrijblijvend gesprek.

Gratis gesprek