De aanpak van BeeBold

De aanpak van BeeBold is gebaseerd op een aantal speerpunten. Uitgangspunt daarbij is een goede inventarisatie en analyse van de bestaande bedrijfsprocessen. Daarnaast is het onderzoeken van de informatievoorziening van groot belang met in het verlengde het optimaliseren van meetpunten.

Coaching, advies en trainingen maken vervolgens dat de organisatie geoptimaliseerd wordt, problemen worden vermeden en knelpunten snel aan de oppervlakte komen. Grip op de organisatie en een efficiënte aansturing is de doelstelling. BeeBold reikt daarom tools aan om ook in de toekomst flexibel en snel te schakelen bij wisselende omstandigheden.

 

Wat doen wij?

Bekijk hier onze animatie.

Probleemanalyse

In control zijn, grip hebben op de processen is alleen mogelijk als problemen goed in kaart zijn gebracht.  Problemen die zich in de gehele organisatie voordoen.  Van inkoop en engineering tot productie of logistiek. BeeBold helpt de onderneming om de problematiek te onderkennen en in te grijpen. Prioriteit stellen betekent ook dan controle hebben en bewustere keuzes kunnen maken.

Projectmanagement

Daadkracht tonen en stappen maken om de organisatie te helpen weer inzicht te krijgen in het functioneren, lekken boven water te krijgen en werken aan succes en groei.
Via doelgericht en pragmatisch projectmanagement blijft BeeBold objectief en eerlijk de organisatie ondersteunen om de doelstellingen te realiseren, processen inzichtelijk te houden en gefundeerde keuzes en besluiten te nemen.

Coaching en begeleiding

Soms is een extra steun in de rug nodig. Organisaties of afdelingen kunnen moeite hebben met veranderingsprocessen of vinden het lastig om culturen los te laten. Daarom biedt BeeBold coaching-en trainingstrajecten waarbij medewerkers gemotiveerd worden om met een nieuwe realiteit om te gaan of met tradities te breken.

Opleiding

De mensen in de organisatie zijn het kostbaarste bezit. Zij zorgen voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Om dit te bewerkstelligen geeft BeeBold gerichte opleidingen op o.a. het gebied van projectmanagement, informatiemanagement en informatiebeveiliging.

Interim Management

Organisaties hebben soms tijdelijke invulling nodig van functies. Interim management kan hiervoor een juiste oplossing zijn. Aanleidingen kunnen zijn een reorganisatie, een overbrugging van invulling van een vacature of het vlot trekken van een project. Interim management moet bedrijven in staat stellen om (weer) grip te krijgen.

Share This