Onze klanten

BeeBold is veelzijdig en deskundig. Onze ervaring en kennis is geconcentreerd op ondernemingen en organisaties die actief zijn in de maakindustrie, de procesindustrie en de zorgsector. Productiebedrijven, onderzoeks- en ziekenhuislaboratoria en complexe proces-gestuurde bedrijven in de food, chemie en farmaceutica worden door onze inzet
begeleid naar een efficiëntere, bedrijfsvoering. Met als doelstelling dat de organisatie volledig in control is.

“Kenniscentrum voor preventie, detectie, diagnose en behandeling van infectieziekten.”

Streeklab Haarlem

Medisch microbiologisch laboratorium

Het Streeklab Haarlem is een medisch microbiologisch laboratorium dat diagnostiek en advies levert ten behoeve van infectieziekten bij patiënten en zorginstellingen in de regio Kennemerland. Het streeklab biedt deze diensten volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat behandelend artsen infecties bij patiënten optimaal kunnen diagnosticeren en behandelen en een infectieveilige zorgomgeving wordt gehandhaafd.

Aanleiding

Streeklab Haarlem maakte meer dan 10 jaar samen met een andere laboratorium organisatie gebruik van een gemeenschappelijk laboratoriumsysteem (LIS). Toen de noodzaak ontstond voor de invoering van een nieuw en eigen LIS, werd de organisatie voor een groot vraagstuk gesteld: “Hoe pakken wij een dergelijk groot project aan en hoe zorgen wij ervoor dat het nieuwe systeem doet wat nodig is?”, aldus Dick Veenendaal, Directeur en Arts-Microbioloog bij het Streeklab.

Een begrijpelijke vraag want het LIS is de backbone van het laboratorium. De gegevens van alle bepalingen, patiënten, aanvragers, organisaties en tarieven worden hierin opgenomen. Parallel hieraan worden alle dynamische processen, vanaf orderinvoer tot en met de rapportage en facturatie, bijgehouden en uitgevoerd. Omdat er een grote onderlinge samenhang tussen alle gegevens bestaat, is het afbreukrisico van het implementatie traject erg hoog. Een onjuiste of foutieve implementatie kan tot gevolg hebben dat de laboratoriumprocessen onbestuurbaar zijn en rapportages en facturaties niet kunnen worden uitgevoerd.

Aanpak en oplossing

Om een dergelijk implementatietraject en vooral het veranderingsproces, goed uit te kunnen voeren, is een projectorganisatie geformeerd met voor ieder hoofdproces een eigen werkgroep. De eerste, en wellicht belangrijkste, taak van iedere groep was om de gewenste specificaties voor het eigen proces in detail vast te leggen. Immers, zonder inzicht en duidelijkheid hierover zal het systeem niet adequaat kunnen worden gebouwd noch kunnen worden getoetst aan de noodzakelijk geachte voorwaarden. Vanuit deze basis is het LIS geconfigureerd en gestructureerd getest op basis van de specificaties. De projectorganisatie legde zich toe op het algemene  overzicht om zodoende de samenhang van de verschillende deeltrajecten te waarborgen.

Belangrijk aspect gedurende de hele projectperiode was het beperken van de aandacht tot dit project en overige veranderingen voorlopig uit te stellen. Immers: ‘Less is more’. Door de focus op één groot project te behouden, kon de organisatie de vele veranderingen efficiënt door te voeren.

Resultaat

Streeklab Haarlem beschikt nu over een eigen state-of-art ingericht LIS en is nu in staat adequaat en snel in te spelen op de toenemende stroom van klantwensen. Het Streeklab voert nu op een professionele manier de projecten uit.

Naar de website
Specialist in metaal en kunststofbewerking

Topaas Metaal

Topaas Metaal BV is specialist in verspanende bewerkingen van enkel stuks tot grote series. Met name aluminium en RVS wordt verwerkt tot hoogwaardige producten voor klanten in onder andere defensies, medische industrie en de energiesector.

Problematiek

Bij Topaas werd 2001 een ERP systeem geïmplementeerd. In de praktische toepassing ervan werd sindsdien niets gewijzigd. Wat echter wel veranderde was de informatiebehoefte bij Topaas Metaal. Dat veranderde door verschillende factoren, waarbij de klanten, leveranciers en andere belanghebbenden een grote invloed hebben gehad. De benodigde informatie moest door het ERP systeem worden geleverd. Hier speelde zich het probleem af. De software was gaandeweg uitgebreid met nieuwe functionaliteiten; de gebruikers bedienden het op de ‘oude’ manier. De opmerking “de software voldoet niet” was al snel gemaakt.

Oplossing

Zonder direct te investeren in nieuwe ERP software, was het belangrijk om enerzijds de processen bij Topaas Metaal in kaart te brengen en anderzijds te onderzoeken of er behoefte was aan nieuwe of uitgebreide functionaliteit van de ERP software.

Aan de hand van interviews en discussies zijn alle processen door BeeBold in kaart gebracht. Visualisatie van het proces heeft letterlijk de ogen geopend. Bovendien werd het doel van de organisatie duidelijker beschreven om zo de meetpunten in het proces exact te kunnen bepalen.

Resultaat

Topaas Metaal kan nu eenvoudig meten of het bedrijf nog op de ingezette koers zit en kan tijdig bijsturen als dat nodig is. Daardoor kan snel ingespeeld worden op de veranderde vragen. Zowel intern als extern.

Oving Constructie

Flexibel in staal

Oving is een constructiebedrijf met 30 medewerkers. Een groot aantal medewerkers is al geruime tijd bij Oving werkzaam. Om toch als bedrijf slagvaardig te moeten blijven in zeer beweeglijke omgeving, heeft BeeBold de opdracht gekregen om het proces van offerte tot factuur tegen het licht te houden.

Meer lezen

Oving is een constructiebedrijf met 30 medewerkers. Een groot aantal medewerkers is al geruime tijd bij Oving werkzaam. Om toch als bedrijf slagvaardig te moeten blijven in zeer beweeglijke omgeving, heeft BeeBold de opdracht gekregen om het proces van offerte tot factuur tegen het licht te houden.

Wij hebben ook gewerkt voor

Maakindustrie

Geha
Convergence
Revamo
Schenk Groep
Willems Machinebouw
Omega
Wewo
GS Metaal
Buhler
HESS

Zorg

MST
ZGT
Atalmedial
CWZ
Lab MicTA
Medlon
Streeklab
Labpon
Olvg

Facebook Linkedin
Plan een vrijblijvend gesprek.

Gratis gesprek