Contactpersonen

In het kort:

Optreden als generalist, met focus op de grote lijnen en op die basis zorgen dat processen bestuurbaar worden en blijven. Mijn kracht is dat in deze processen, die veelal bol staan van de details, de rode draad continu zichtbaar blijft. Mijn rol is het begeleiden van veranderingsprocessen en voorkomen dat de proceseigenaren verzanden in details.

Mijn specialiteit ligt bij organisaties in de zorg (laboratoria en ziekenhuizen) en procesindustrieën. Omgevingen waar sprake is van een hoge mate van procesintegratie, zowel horizontaal (van inkoop tot verkoop) als verticaal (van planning tot productie automatisering). Veelal is de onderliggende informatievoorziening geautomatiseerd.

Een groot project dat ik mocht begeleiden, had als doel de fusie van twee organisaties naar één met verschillende locaties. Vanuit een breed opgezette projectorganisatie is allereerst een top-down benadering gehanteerd om overzicht te krijgen in de activiteiten per locatie en de onderliggende samenhang. Van daaruit zijn de details ingevuld. Met dezelfde benadering is de gewenste informatievoorziening, zowel functioneel als technisch, bepaald en vervolgens ingevoerd. Dit leidde tot een overzichtelijke projectaanpak die door alle betrokkenen te volgen was. Het resultaat is een gefuseerde organisatie die weer jaren verder kan.

 naar LinkedIn

In het kort:

Meedenken met de ondernemer, buiten de bestaande paden en bekende kaders treden, kritische vragen stellen en uitdagen. Dat is in mijn stellige overtuiging de beste benadering om bedrijven en organisaties een brede kijk op oplossingen te bieden. Daarbij sta ik vooral naast de ondernemer. Wat mij drijft bij onze opdrachtgevers is het bestuurbaar maken van organisaties, waarbij de ondernemers hun focus weer kunnen richten op zaken die er toe doen.

Als voorbeeld kreeg ik een bedrijf weer op de rails, waarbij de directeur weer alle tijd aan het ondernemen konden besteden. Dit werd bereikt door op de juiste punten de thermometer in de organisatie te steken. Ook een specifieke vraag naar nieuwe software werd kritisch geanalyseerd. De uitkomst was dat de oorzaak van deze vraag niet lag in het investeren in kostbare nieuwe software maar juist in de optimalisering van de informatievoorziening.

 naar LinkedIn

Share This