Optreden als generalist, met focus op de grote lijnen en op die basis zorgen dat processen bestuurbaar worden en blijven. Mijn kracht is dat in deze processen, die veelal bol staan van de details, de rode draad continu zichtbaar blijft. Mijn rol is het begeleiden van veranderingsprocessen en voorkomen dat de proceseigenaren verzanden in details.

Mijn specialiteit ligt bij organisaties in de zorg (laboratoria en ziekenhuizen) en procesindustrieën. Omgevingen waar sprake is van een hoge mate van procesintegratie, zowel horizontaal (van inkoop tot verkoop) als verticaal (van planning tot productie automatisering). Veelal is de onderliggende informatievoorziening geautomatiseerd.

Een groot project dat ik mocht begeleiden, had als doel de fusie van twee organisaties naar één met verschillende locaties. Vanuit een breed opgezette projectorganisatie is allereerst een top-down benadering gehanteerd om overzicht te krijgen in de activiteiten per locatie en de onderliggende samenhang. Van daaruit zijn de details ingevuld. Met dezelfde benadering is de gewenste informatievoorziening, zowel functioneel als technisch, bepaald en vervolgens ingevoerd. Dit leidde tot een overzichtelijke projectaanpak die door alle betrokkenen te volgen was. Het resultaat is een gefuseerde organisatie die weer jaren verder kan.

naar LinkedIn

Facebook Linkedin
Plan een vrijblijvend gesprek.

Gratis gesprek