Optreden als generalist, met focus op de grote lijnen en op die basis zorgen dat processen bestuurbaar worden en blijven. Mijn kracht is dat in deze processen, die veelal bol staan van de details, de rode draad continu zichtbaar blijft. Mijn rol is het begeleiden van veranderingsprocessen en voorkomen dat de proceseigenaren verzanden in details.

Mijn specialiteit ligt bij organisaties in de zorg (laboratoria en ziekenhuizen) en procesindustrieën. Omgevingen waar sprake is van een hoge mate van procesintegratie, zowel horizontaal (van inkoop tot verkoop) als verticaal (van planning tot productie automatisering). Veelal is de onderliggende informatievoorziening geautomatiseerd.

Een groot project dat ik mocht begeleiden, had als doel de fusie van twee organisaties naar één met verschillende locaties. Vanuit een breed opgezette projectorganisatie is allereerst een top-down benadering gehanteerd om overzicht te krijgen in de activiteiten per locatie en de onderliggende samenhang. Van daaruit zijn de details ingevuld. Met dezelfde benadering is de gewenste informatievoorziening, zowel functioneel als technisch, bepaald en vervolgens ingevoerd. Dit leidde tot een overzichtelijke projectaanpak die door alle betrokkenen te volgen was. Het resultaat is een gefuseerde organisatie die weer jaren verder kan.

naar LinkedIn

Verbetercoach met passie voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van organisaties door optimaal gebruik te maken van de aanwezige competenties en medewerkers met plezier te laten presteren. Praktisch en resultaatgericht, werk ik samen met de professionals uit de organisatie aan het verbeteren en digitaliseren van de processen.

Tijdens verbetertrajecten maak ik onder andere gebruik van de kaders van de ISO-normen.  Ik heb ruime ervaring met het opstellen, implementeren en verbeteren van processen (Lean) in organisaties en het begeleiden van ISO-trajecten t.b.v. certificering en verandertrajecten (ISO 9001:2015, 26000 -MVO: 27001-informatiebeveiliging:45001 – Arbomanagement, VCA)

Door te voldoen aan ISO-normen wordt de organisatie aantrekkelijker voor klanten en worden deuren geopend naar belangrijke tenders. Voor bedrijven, maar net zo goed voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden is kwaliteit en de focus daarop zelfs een onderscheidende succesfactor.  Een goed kwaliteitssysteem zorgt naar mijn idee voor een focus op de context van de organisatie, procesmatige bedrijfsvoering en betrokken medewerkers. Voor het management is dit inzicht essentieel om snel en flexibel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

Ik ben een betrokken facilitator die verandering creëert, lijnen uitzet en processen verbetert. Door mensen te verbinden en te inspireren creëer ik een intern draagvlak voor verbetering. De organisatie snel en beheerst laten groeien door (ook) de medewerkers te boeien.

Samen effectief resultaten behalen bij het uitvoeren van (verbeter)projecten. Trajecten die leiden tot grip op en optimalisatie van het organisatieproces. Grondslag is meestal een certificerings-, en/of verandertraject.

Vaak is er een uitdaging ontstaan door, snelle groei, of krimp, compliant moeten zijn, samengaan van afdelingen of organisaties, focus op “continu rechtbreien” i.p.v. “continu ontwikkelen”, etc..

Door de jarenlang opgebouwde ervaring in het zorglandschap, bij overheidsinstellingen en in de industrie, zet ik voor elke situatie direct de juiste technieken, normen en systemen in, waarmee er maatwerk gecreëerd wordt. Het liefst vanuit het principe “voor doen, na doen, zelf doen”. Dan valt de organisatie niet in het oude patroon terug, wanneer het project is afgerond en beheerst ze weer zelf het proces.

Maar het óptimale resultaat behaal ik door te werken aan voldoende betrokkenheid van en verbinding tussen de betrokkenen. Zowel op operationeel als tactisch niveau.

Facebook Linkedin
Plan een vrijblijvend gesprek.

Gratis gesprek